Knowhow

Na jakém principu dvířka fungují?

Dvířka jsou vybavena zabudovaným světelným senzorem, proto jsou určena pro montáž z venku kurníku tam, kde je před vchodem alespoň 4 m volného prostoru (dvůr, zahrada), neboť při soumraku se vychází z odraženého světla od okolí, nikoli přicházejícího ze shora. Pomocí senzoru se vyhodnotí "správná" intenzita světla při konečné fázi soumraku, kdy je již drůbež v kurníku a řaduje. Následně se dvířka zavřou. Ráno, kdy se opět intenzita světla zvýší, se dvířka otevřou.

Soumrakový senzor nebo hodiny?

Soumrakový senzor je bezpečný pokud je správně nastaven, což lze velmi snadno ověřit večer po montáži. Při ověřování je důležité nerozptylovat drůbež, aby mohla samovolně zacházet do kurníku, stejně tak není vhodné se pohybovat před senzorem aby nedošlo k jeho ovlivnění naším stínem. Pokud dojde k zavření 5 - 10 minut po vlezení poslední slepice je vše v pořádku a takto to bude po celý rok. 

Použití elektrických hodin je potřebné když chceme pozdržet vypuštění drůbeže. Ovšem na uživatele to klade celoroční starosti se správným pře-nastavováním hodin a kontrolu zda nedošlo ke zpoždění z důvodu výpadku napájení. Hodinu po soumraku je možné, že predátor už bude v blízkosti !!! Nicméně vždy lze soumrakový senzor přelepit tmavou páskou a napojením na jeho vývody dvířka ovládat pomocí elektrických hodin. Sepnutím a rozepnutím vodičů.

Chodit spát se slepicemi

Drůbež má vrozenou potřebu se schovat před predátorem v okamžik kdy se stmívá. A právě toto chování je možné využít a vyhnout se tak každodenní zaháňce drůbeže do kurníku a následné "zaligrování". Soumrak je každý den, bez ohledu na roční období, jedná se o velmi velké snížení intenzity světla, které nenastává ani v zimním období při husté přeháňce. V tento moment, kdy nastává soumrak, se drůbež začne shlukovat kolem vchodu do kurníku a postupně do něj vlézá. Čím je intenzita světla nižší tím více se drůbež chce dostat do kurníku. V závislosti na počasí a ročním období je délka trvání soumraku od 10 do 15 minut, kdy velmi rychle klesá intenzita světla a nastává tma. Jelikož drůbež začne hledat úkryt při začátku soumraku, je na zavření dvířek za poslední kvočnou asi tak 5 až 10 minut. Soumrakový senzor je nastaven na velmi nízkou intenzitu světla, která je ještě vyšší než je intenzita světla při úplňku. Problémy se samostatným zacházením mají především mladé kuřice, které se to do 7 až 14 dní naučí. Mladé kuřice je nutné zprvu zahánět nebo jim pomoci při hledání úkrytu v kurníku.   

Proč je to tak drahé?

Velmi častý dotaz přesto, že jsem nejlevnější na trhu. Především, protože toto zboží nemá širokou klientelu a proto jde o menší série. Na českém trhu jsou dva produkty komerčního provedení, které se ovšem pohybují s cenou 2x nebo 3x výš. Posuďte sami: Produkt1(5 905,- Kč)  Produkt2 (3390 Kč + 600 Kč + 280 Kč) Některé produkty vyžadují dokoupení dalších prvků, což ovlivňuje dojem z prodejní ceny.

Na jedné straně jsou technické parametry, záruka, životnost, servis a poradenství a na druhé straně je užitečnost produktu. Právě kvůli úspoře času a starostí uživatele je toto zařízení vyhledáváno.

V momentě kdy se technika osvědčí v praxi, pak uživatel teprve ocení přínos a možná se na ní stane i závislý.